←︎
Loaded, Unloaded

At a given moment, the various stages of the loading circle always leave different sections of the circle full and empty. These momentary stages are cast of mould, freezing the loading process into static sculptures, making the content undistinguishable from emptiness.

Exhibition view:
Offline Practices, solo, PINCE, Budapest, 2019

Photos by Mátyás Gyuricza

A töltöttségi szintet jelző kör különféle állapotai a töltési ciklus egy-egy kiragadott időpillanatában mindig más-más ívszeletet hagynak üresen. Ezek a pillanatképek gipszből kiöntve a folyamatot statikussá dermesztik, megkülönböztethetetlenné teszik a tartalmat és az ürességet jelző szeleteket.

Kiállításnézet:
Offline Practices, egyéni, PINCE, Budapest, 2019

Fotók: Gyuricza Mátyás