←︎
Offline Practices

Solo exhibition at PINCE in 2019

Curator: Bettina Bence

"I could say that we are witnessing the creation of some second reality. Until today, our society always lived in the actual space, the existing space of actual reality, except for the world of dreams and daydreaming, of course. So we were living in the world of material beings. A world that had distances, depths, dimensions and colours."
– Paul Virilio *

What kind of offline practices used to exist before to experience that we’re social beings? What remained of them by today? Our sense of reality has shifted due to our virtual realities and second lives, the border between reality and irreality has blurred. What do our mediatized communication and thinking have to do with the increasingly spreading mental illnesses such as panic, anxiety and depression? Is our non-stop online availability, thus community experience comforting or unsettling? Is there a difference between real and virtual solitude?

The exhibition focuses on the characteristics of the online and offline space on personal and social levels. It’s an investigation of the direct and indirect effects of the growing social media platforms, which affect our communication, human relationships, sense of reality and our ability of positioning ourselves in the world.

* Monory M. András - Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetés Paul Virilioval

Photos about the opening are available here.

Photos by Mátyás Gyuricza

Egyéni kiállítás a PINCÉben, 2019-ben

Kurátor: Bence Bettina

“Azt mondhatnám, hogy valamiféle másodlagos valóság megteremtésének vagyunk tanúi. Társadalmunk mindeddig az aktuális térben, az aktuális valóság létező terében élt, leszámítva persze az álmok és álmodozások virtuális világát. Vagyis az anyagi létezők világában éltünk. Olyan világban, ahol távolságok, mélységek, kiterjedések és színek vannak.”
– Paul Virilio *

Milyen offline gyakorlatok léteztek korábban az ember közösségi létének megélésére, és milyenek léteznek ma? A valóságérzékelésünk a virtuális világunk, második életeink által eltolódott, a realitás és az irrealitás határa elmosódott. Mi köze lehet az egyre gyakoribbá váló mentális zavaroknak (pánik, szorongás, depresszió) a mediatizált kommunikációnkhoz és az abból következően mediatizált gondolkodásunkhoz? Megnyugtató vagy éppen nyugtalanító a folyamatos online jelenlét által tapasztalt közösségélményünk? Van-e különbség virtuális és valós magány között?

A kiállítás az online és az offline tér jellegzetességeire, azok személyes és társadalmi szintű hatásaira fókuszál. Vizsgálódás a szociális média-felületek elhatalmasodásának közvetlen és közvetett hatásaival kapcsolatban, amelyek a kommunikációnkra, az emberi kapcsolatainkra, a realitásérzékelésünkre és az arra való képességünkre is kiterjednek, ahogyan saját magunkat a világban pozicionáljuk.

* Monory M. András - Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetés Paul Virilioval

A megnyitón készült képek elérhetők itt.

Fotók: Gyuricza Mátyás